Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében halott hűtő eszközbeszerzése Frigofrost Kft-től

határozat szám: 13/2021 (02.24.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében halott hűtőt a Frigofrost Kft. (2600 Vác, Fürj u. 8, adószám: 25050545-2-13) gazdasági társaságtól kívánja beszerezni nettó 1.130.000 Ft bruttó 1.435.100 Ft, azaz egymillió-négyszázharmincötezer-egyszáz forint összegben.

A munka elvégzésének a helye: Felsőnyárád, külterület, helyrajzi szám: 0129.

A vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására a polgármestert felhatalmazza.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen