Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében Projektmenedzsment feladatok ellátásával Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. megbízása

határozat szám: 14/2021 (02.24.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében a projektmenedzsmenti feladatok elvégzésével a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. (3630 Putnok, Kossuth út 5., adószáma: 25403194-2-05) gazdasági társaságot bízza meg nettó 116.910 Ft, bruttó 148.476 Ft, azaz száznegyvennyolcezer-négyszázhetvenhat forint összegben.

A vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására a polgármestert felhatalmazza.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen