Az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról

határozat szám: 16/2021 (03.17.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklete 2.1.5. pont szerinti, Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím alapján a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot nyújt be működőképességének megőrzéséhez.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen