A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról

határozat szám: 26/2021 (05.21.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése végrehajtását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Tudomásul veszi, hogy a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtása Felsőnyárád Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítésre kerül.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: azonnal