Felsőnyárád Községi Önkormányzatának egységes kormányzati funkció rendjének kiegészítéséről

határozat szám: 29/2021 (06.14.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:


Felsőnyárád Községi Önkormányzat a Felsőnyárád Község Önkormányzatának egységes kormányzati funkció rendjét kiegészíti az alábbi kormányzati funkcióval:

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Felhívja a jegyzőt a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III. 28.) önkormányzati rendeletének Felsőnyárád községi Önkormányzatának egységes kormányzati funkció rendjét tartalmazó 2. függelékének kiegészítésére.

Felsőnyárád Községi Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerű