A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

határozat szám: 6/2021 (02.11.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Község Önkormányzata Polgármestere a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen