Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében urnafal kialakítására árajánlatok bekéréséről

határozat szám: 7/2021 (02.11.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat a Magyar Államkincstár 1060/3009/719/5/2020 iktatószámú Támogatói Okirata alapján, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében 3.478.597 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázatban és a Támogatói Okiratban foglaltak megvalósítása érdekében, az urnafal kialakítására vonatkozóan árajánlatok bekérése szükséges. Árajánlatok benyújtására a következő cégeket kérem fel:
- SAJGÓ SÍRKŐ. (3941 Vámosújfalu, Szabadság tér 8.),
- A PLUSZ G KFT. (3934 Tolcsva, Rákóczi F. út 4.),
- Cseh-Kő Bt. (3900 Szerencs, Korvin Ottó u. 10.)

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen