„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázat benyújtásáról

határozat szám: 1/2022 (01.12.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú program keretében pályázatot kíván benyújtani a Felsőnyárád, Petőfi S. út 7. szám, 282 helyrajzi szám alatt található Művelődési ház épületére.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pályázattal kapcsolatos előkészítő és tervezési feladatok pénzügyi fedezetét biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával.

felelős: polgármester
határidő: azonnal ill. folyamatos