„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentáció elkészítésével BAU-FAKTOR Kft. megbízásáról

határozat szám: 10/2022 (01.18.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentáció elkészítésével a BAU-FAKTOR Kft. (3735 Felsőtelekes, Petőfi S. utca 2.) gazdasági társaságot bízza meg a projekt tervezett összköltségének 5,00 %-ának megfelelő összegért.

A szerződés megkötésére és aláírására a polgármestert felhatalmazza.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen