Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című, MFP-OJKJF/2022 kódszámú alprogram keretében közterületi kültéri fitness park kialakítására pályázat benyújtásáról

határozat szám: 12/2022 (01.18.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című, MFP-OJKJF/2022 kódszámú alprogram, Közterületi játszótérhez és/vagy fitness parkhoz kapcsolódó tevékenységcsoport keretében, közterületi kültéri fitness park kialakítására pályázatot kíván benyújtani.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és a szükséges intézkedések megtételével.

felelős: polgármester
határidő: azonnal ill. folyamatos