Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése” című, MFP-KOEB/2022 kódszámú alprogramra pályázat benyújtásáról

határozat szám: 13/2022 (01.18.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése” című, MFP-KOEB/2022 kódszámú alprogramra pályázatot kíván benyújtani.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és a szükséges intézkedések megtételével.

felelős: polgármester
határidő: azonnal ill. folyamatos