támogatási igény benyújtásáról víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére

határozat szám: 16/2022 (02.08.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2022. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.

felelős: polgármester
határidő: azonnal ill. folyamatos