az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

határozat szám: 17/2022 (02.08.)

hatályos

[1.] Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen


[2.] Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen