az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről

határozat szám: 19/2022 (03.29.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét. Az önkormányzat közbeszerzési terve nemleges, melyet jelen határozatával jóváhagy.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen