Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével együttműködési megállapodás kötéséről

határozat szám: 22/2022 (03.29.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a Nemzetiségi Önkormányzat által CSPP-SZOC-FP-22 kódszámú „Családi Portaprogram – Szociális földprogram” megvalósításának támogatására benyújtott pályázat megvalósítása, a feladat ellátása érdekében.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen