a közös fenntartású egészségügyi intézmény 2021. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról

határozat szám: 23/2022 (04.26.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartással működtetett egészségügyi intézmény 2021. évi költségvetése végrehajtásával egyetért, azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Tudomásul veszi, hogy a közös fenntartással működtetett egészségügyi intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtása Felsőnyárád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítésre kerül.

felelős: polgármester, intézményvezető
határidő: azonnal