a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

határozat szám: 25/2022 (04.26.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról készített beszámolót elfogadja.

A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: folyamatos