a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

határozat szám: 26/2022 (04.26.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján beterjesztett éves ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: azonnal