Bihari Aranka polgármester illetményének megállapításáról

határozat szám: 5/2022 (01.18.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bihari Aranka polgármester illetményét 2022. január 1. napjától bruttó 650.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.

Felhívja a jegyzőt, hogy a polgármester illetményének folyósítására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A képviselő-testület egyben „Bihari Aranka polgármester illetményének megállapítása” tárgyú, 58/2019. (X. 22.) határozatát hatályon kívül helyezi.

felelős: polgármester
határidő: 2022.01.31.