Bihari Aranka polgármester költségtérítésének megállapításáról

határozat szám: 6/2022 (01.18.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bihari Aranka polgármester részére mindenkori illetményének 15 %-a erejéig havi költségtérítést állapít meg, melynek összege 2022. január 1. napjától 97.500 Ft/hó.

A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a polgármester költségtérítésének folyósítására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A képviselő-testület egyben „Bihari Aranka polgármester költségtérítésének megállapítása” tárgyú 59/2019. (X. 22.) határozatát hatályon kívül helyezi.

felelős: jegyző
határidő: 2022.01.31.