a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

határozat szám: 7/2022 (01.18.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bihari Aranka polgármester által benyújtott 2022. évi szabadságának ütemezését – jelen határozat mellékleteként kimutatottak szerint – jóváhagyja, részére 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig járó, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) bekezdésében meghatározott 39 nap szabadság kivételét a benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi.

Az alpolgármester jogosult a polgármester szabadságának engedélyezésére.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen