a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására pályázat benyújtásáról

határozat szám: 8/2022 (01.18.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülte a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti, A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázatra 564 q barnakőszén beszerzésére pályázatot kíván benyújtani, melyhez 358.140 Ft saját forrást 2022. évi költségvetésében biztosít.

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen