„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázat projekt előkészítésével Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. megbízásáról

határozat szám: 9/2022 (01.18.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázat keretében a projekt előkészítésével a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. (3630 Putnok, Kossuth út 5.) gazdasági társaságot bízza meg a projekt tervezett összköltségének 2,00 %-ának megfelelő összegért.

A szerződés megkötésére és aláírására a polgármestert felhatalmazza.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen