Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

határozat szám: 3/2024 (01.30.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a jogi személyiséggel rendelkező Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását.

A képviselő-testület a „Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról” tárgyú, 45/2023. (XI. 28.) határozatát hatályon kívül helyezi.

A Társulási Megállapodás felülvizsgálata eredményeképpen Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosító okiratát az 1. melléklet, az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen