A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról

határozat szám: 4/2024 (01.30.)

hatályos

[1.] Felsőnyárád Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, újraszövegezett Társulási Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

felelős: polgármester
határidő: azonnal


[2.] Felsőnyárád Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

felelős: polgármester
határidő: 2024.03.31.