Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

határozat szám: 7/2024 (02.13.)

hatályos

1. 1.

2. 2.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen