Álláshirdetés

Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2023. augusztus 31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Felsőnyárád, Alkotmány u 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, állami támogatás igénylése; beérkező számlák iktatása, főkönyvi könyvelés vezetése; kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése, pénzforgalmi és mérlegjelentések elkészítése, költségvetési rendeletek és módosítások előkészítése, támogatások igénylése, bankszámlákkal kapcsolatos teendők, utalások, leltározási-selejtezési feladatok ellátása, házi pénztár kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés,
- Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Regisztráció könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában, vagy annak vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,
- Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete. -E

Előnyt jelentő kompetenciák:
- Jó szintű probléma felismerő és megoldó képesség,
- Jó szintű önálló munkavégzésre alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, vagy megkezdett képzés igazolása;
- A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formátumú szakmai önéletrajz
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
- Pályázó nyilatkozata, hogy arról, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 85.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn;
-Pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Eszter jegyző nyújt, a 06703829440 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3721 Felsőnyárád, Alkotmány u 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Fny/790/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
- Elektronikus úton dr. Kovács Eszter részére a dr.kovacs.eszter@felsonyarad.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: dr. Kovács Eszter, Felsőnyárád, Alkotmány út 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Fny/790/2021., "pénzügyi ügyintéző". Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 17.

  • 2021.10.20.