ülés típusa:közmeghallgatás
ülés helye:Felsőnyárád, Petőfi S. út 7.
ülés időpontja:2018.11.21. - 16:00

Napirendi pontok

npr. tárgy előterjesztő

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálása
(előterjesztés módja: írásban)
Bihari Aranka
polgármester
2 TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt közbeszerzésre beérkezett árajánlatok elbírálása Bihari Aranka
polgármester
3. 2019. évi munkaterv jóváhagyása Bihari Aranka
polgármester
4. 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Bihari Aranka
polgármester
5. Likvid hitel keret felülvizsgálata Bihari Aranka
polgármester
6. Adórendeletek felülvizsgálata Bihari Aranka
polgármester
7. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása Bihari Aranka
polgármester
8. Indítványok, bejelentések

jegyzőkönyv: megtekintés