határozat tárgy
1/2017 (01.24.)Polgármester beszámolójának elfogadása
2/2017 (01.24.)Kukoróné Bihari Aranka polgármester illetményének megállapítása
3/2017 (01.24.)Kukoróné Bihari Aranka polgármester költségtérítésének megállapítása
4/2017 (01.24.)Kukoróné Bihari Aranka polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
5/2017 (01.24.)A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
6/2017 (01.24.)Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás felülvizsgálata
7/2017 (01.24.)Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének támogatása
8/2017 (02.14.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2017. évi költségvetéséről
9/2017 (02.14.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről
10/2017 (02.14.)Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztését célzó csatlakozási konstrukcióban való részvételről, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
11/2017 (02.14.)Polgármester beszámolójának elfogadása
12/2017 (02.14.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
13/2017 (02.14.)Javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
14/2017 (02.14.)Javaslat a Putnoki Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására
15/2017 (03.28.)Javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
16/2017 (03.28.)Javaslat Putnok Járási Szociális Központ létrehozása
17/2017 (04.10.)Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
18/2017 (04.25.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2016. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyása
19/2017 (04.25.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyása
20/2017 (04.25.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
21/2017 (04.25.)Polgármester beszámolójának elfogadása
22/2017 (04.25.)Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
23/2017 (04.25.)2016. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása
24/2017 (04.25.)Felsőnyárád község településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése
25/2017 (04.25.)Mucsony és társult településein Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról
26/2017 (04.25.)Felsőnyárád, Ady Endre utca felújítására pályázat benyújtása
27/2017 (04.25.)Az EFOP-1.5.3-16-2017-00109 azonosítási számú „ Humán szolgáltatások fejlesztése Putnok központtal” pályázatban konzorciumi tagként történő részvétel
28/2017 (06.19.)Nyersanyag költség és vendégebédelő étkezési díjának megállapítása
29/2017 (06.19.)TOP-3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat benyújtása a Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda épületére
30/2017 (06.19.)TOP-3.2.1.-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás