határozat tárgy
1/2019 (01.23.)Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás felülvizsgálata
2/2019 (01.23.)Bihari Aranka polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
3/2019 (01.23.)Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázaton való részvételről
4/2019 (01.23.)Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével együttműködési megállapodás kötése
5/2019 (02.13.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2019. évi költségvetéséről
6/2019 (02.12.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről
7/2019 (02.12.)Polgármester beszámolójának elfogadása
8/2019 (02.12.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
9/2019 (02.13.)Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
10/2019 (02.12.)„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázaton való részvételről” tárgyú, 3/2019.(I.23.) határozat kiegészítése
11/2019 (02.12.)„Bihari Aranka polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása” tárgyú, 2/2019. (I. 23.) határozat módosítása
12/2019 (02.12.)Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése.
13/2019 (03.19.)"Felsőnyárád községért" Közalapítvány kuratóriumi tagjainak lemondása
14/2019 (03.19.)Feledi Jolán "Felsőnyárád községért" Közalapítvány kuratóriumi tagjává választása
15/2019 (03.19.)Vass Zoltánné "Felsőnyárád községért" Közalapítvány kuratóriumi tagjává választása
16/2019 (03.19.)Horváth Gáborné "Felsőnyárád községért" Közalapítvány kuratóriumi tagjává választása
17/2019 (03.19.)Andrejcsik Tamás "Felsőnyárád községért" Közalapítvány kuratóriumi tagjává választása
18/2019 (03.19.)Bombicz Ügyvédi Iroda meghatalmazása
19/2019 (03.19.)Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezői feladatainak ellátásával BORSODSZER Építő és Szerelő Kft. megbízása
20/2019 (04.09.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2018. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyása
21/2019 (04.09.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyása
22/2019 (04.09.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
23/2019 (04.09.)Polgármester beszámolójának elfogadása
24/2019 (04.09.)2018. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása
25/2019 (04.09.)Javaslat egyes szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szóló rendelet megalkotására
26/2019 (04.09.)Fóris Erika „Felsőnyárád községért” Közalapítvány felügyelő bizottsági tagságáról lemondása
27/2019 (04.09.)Stefán Mariann „Felsőnyárád községért” Közalapítvány felügyelő bizottság tagjává választása
28/2019 (04.09.)Bombicz Ügyvédi Iroda meghatalmazása
29/2019 (04.09.)„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázat benyújtása
30/2019 (04.09.)Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása