határozat tárgy
1/2021 (01.13.)A Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
2/2021 (01.25.)A Felsőnyárád Községi Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás felülvizsgálatáról
3/2021 (02.11.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
4/2021 (02.11.)Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről
5/2021 (02.11.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2021. évi költségvetéséről
6/2021 (02.11.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről
7/2021 (02.11.)Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében urnafal kialakítására árajánlatok bekéréséről
8/2021 (02.11.)Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében halott hűtő eszközbeszerzésére árajánlatok bekéréséről
9/2021 (02.11.)Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében Projektmenedzsment feladatok ellátására árajánlatok bekéréséről
10/2021 (02.11.)Zárt ülés
11/2021 (02.11.)Zárt ülés
12/2021 (02.24.)Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében urnafal kialakítása kivitelezési munkálataival Sajgó Sírkő megbízása
13/2021 (02.24.)Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében halott hűtő eszközbeszerzése Frigofrost Kft-től
14/2021 (02.24.)Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020. kódszámú pályázat keretében Projektmenedzsment feladatok ellátásával Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. megbízása
15/2021 (03.17.)A 2021. évi éves közművelődési szolgáltatási terv elfogadásáról
16/2021 (03.17.)Az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról
17/2021 (03.17.)Javaslat az egyes szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
18/2021 (03.17.)Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogram, „Közösségi terek fejlesztése” kategóriára pályázat benyújtásáról
19/2021 (05.07.)Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című, MFP-KEB/2021 kódszámú alprogramra pályázat benyújtásáról
20/2021 (05.07.)Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése” című, MFP-KOEB/2021 kódszámú alprogramra pályázat benyújtásáról
21/2021 (05.07.)Támogatási igény benyújtásáról víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
22/2021 (05.07.)A 2020. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
23/2021 (05.07.)a Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című MFP-TFB/2021. kódszámú pályázat benyújtásáról
24/2021 (05.07.)A falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadásáról
25/2021 (05.21.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2020. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról
26/2021 (05.21.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról
27/2021 (05.21.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
28/2021 (05.21.)Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök beszerzése” című, MFP-AEE/2021 kódszámú alprogramra pályázat benyújtásáról
29/2021 (06.14.)Felsőnyárád Községi Önkormányzatának egységes kormányzati funkció rendjének kiegészítéséről
30/2021 (06.14.)Az orvosi rendelő tetőfelújításáról