határozat tárgy
1/2023 (01.24.)A polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
2/2023 (01.24.)A Művelődési Ház közösségi színtér 2023. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról
3/2023 (02.14.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2023. évi költségvetéséről
4/2023 (02.14.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről
5/2023 (02.14.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
6/2023 (03.13.)az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervéről
7/2023 (03.13.)a közösségi színtér esetében a kulturális intézmény vezetőjének kijelöléséről
8/2023 (03.13.)a támogatási igény benyújtásáról víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
9/2023 (03.13.)a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2023-2027-es időszakban a LEADER tervezési területhez kapcsolódó csatlakozásról
10/2023 (03.13.)a falugondnoki munkakör betöltésére pályázat kiírásáról
11/2023 (03.13.)Zárt ülés
12/2023 (04.18.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2022. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról
13/2023 (04.18.)a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról
14/2023 (04.18.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
15/2023 (04.18.)a 2022. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
16/2023 (04.18.)A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására pályázat benyújtásáról
17/2023 (04.18.)Felsőnyárád Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadásáról
18/2023 (04.18.)Feledi Norbert felsőnyárádi lakos falugondnoki kinevezéséről
19/2023 (04.18.)Az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról
20/2023 (06.06.)A Magyar Falu Program keretében "Út, híd, járda építése/felújítása" című, MFP-UHJ-2023 kódszámú pályázat benyújtásáról, tervezés költségének biztosításáról
21/2023 (06.06.)A Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról
22/2023 (06.06.)Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz történő csatlakozásról
23/2023 (06.22.)Felsőnyárád Községi Önkormányzat és a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti köztisztaságból származó települési hulladéknak minősülő - hulladék átvételére vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyásáról
24/2023 (06.22.)A 20/2023. (VI. 06.) határozata visszavonásáról
25/2023 (06.22.)A Magyar Falu Program keretében "Út, híd, járda építése/felújítása" című, MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázat benyújtásáról, tervezés költségének biztosításáról
26/2023 (06.22.)Az "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című, TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázat keretében árajánlatok bekéréséről
27/2023 (08.16.)A tanévkezdési támogatásról
28/2023 (08.29.)a Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó Társulási Tanács 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
29/2023 (08.29.)A Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda 2022. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
30/2023 (08.29.)Az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról