határozat tárgy
1/2018 (01.11.)TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése tárgyú, 55/2017. (IX. 26.) határozat visszavonása
2/2018 (01.11.)“Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása” tárgyú, 63/2017. (XI. 28.) határozat visszavonása
3/2018 (01.11.)TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése
4/2018 (01.11.)Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása
5/2018 (01.23.)Dr. Kovács Eszter jegyző részére címzetes főjegyző cím adományozásának kezdeményezése
6/2018 (01.23.)Polgármester beszámolójának elfogadása
7/2018 (01.23.)Választási bizottság tagjainak megválasztása
8/2018 (01.23.)Bihari Aranka polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
9/2018 (01.23.)Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás felülvizsgálata
10/2018 (01.23.)TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt nyilvánosság biztosítása feladatok ellátásával IMAGE Moment Nonprofit Kft. megbízása
11/2018 (01.23.)TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt műszaki ellenőri feladatok ellátásával Rit-Terv Kft. megbízása
12/2018 (01.23.)TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése tárgyú, 3/2018. (I.11.) határozat visszavonása
13/2018 (01.23.)TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése
14/2018 (02.13.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2018. évi költségvetéséről
15/2018 (02.13.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről
16/2018 (02.13.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
17/2018 (02.13.)Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével együttműködési megállapodás kötése
18/2018 (02.13.)Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás módosítása
19/2018 (02.13.)TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt nyilvánosság feladatainak ellátására árajánlatok bekérése
20/2018 (03.13.)Polgármester beszámolójának elfogadása
21/2018 (03.13.)Nyárády András Általános Iskola maximális létszámának módosítása
22/2018 (03.13.)TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt nyilvánosság biztosítása feladatok ellátásával Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. megbízása
23/2018 (03.13.)Gönczi Gergely felsőnyárádi lakos támogatása
24/2018 (03.13.)Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
25/2018 (04.11.)„Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása, SZAVA Kft. nyertessé nyilvánítása
26/2018 (04.11.)Felsőnyárád település belterületi vízrendezése Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása
27/2018 (04.11.)TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése
28/2018 (04.11.)Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
29/2018 (04.11.)Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása
30/2018 (04.25.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2017. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyása