határozat tárgy
1/2020 (01.28.)Felsőnyárád Községi Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás felülvizsgálata
2/2020 (01.28.)Bihari Aranka polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
3/2020 (01.28.)Magyar Falu Program, Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda felújítása, Felsőnyárád településen projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése
4/2020 (01.28.)Magyar Falu Program, Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda – óvoda udvari játszóeszközök elhelyezése projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése
5/2020 (02.11.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2020. évi költségvetéséről
6/2020 (02.11.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről
7/2020 (02.11.)Háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
8/2020 (02.11.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
9/2020 (02.11.)Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve
10/2020 (02.11.)Javaslat az egyes szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
11/2020 (02.11.)Javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására
12/2020 (07.07.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
13/2020 (07.07.)Málik Humán Betegellátó és Szolgáltató Bt. többlet támogatás igénylésével kapcsolatos állásfoglalás
14/2020 (07.07.)Felsőnyárád Nyárfácska Óvoda felújítása során felmerült pótmunkával Reneval Color Kft. megbízása
15/2020 (07.29.)Óvodavezetői pályázatok véleményezése
16/2020 (07.29.)Füstös Armandné részére Felsőnyárád 265 hrsz-ú ingatlan 300 m2-es részének ingyenes használatba adásáról
17/2020 (08.25.)Az önkormányzat 2020. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
18/2020 (08.25.)A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázat benyújtása
19/2020 (08.25.)Nyersanyag költség és vendégebédelő étkezési díjának megállapítása
20/2020 (08.25.)Tanévkezdési támogatás
21/2020 (09.29.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához csatlakozás
22/2020 (09.29.)Javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására
23/2020 (09.29.)Háziorvosi rendelő kazáncseréje költségének biztosítása
24/2020 (09.29.)Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
25/2020 (09.29.)Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogramra pályázat benyújtása