határozat tárgy
1/2024 (01.30.)A polgármester 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
2/2024 (01.30.)A Művelődési Ház közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról
3/2024 (01.30.)Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
4/2024 (01.30.)A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
5/2024 (02.13.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2024. évi költségvetéséről
6/2024 (02.13.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről
7/2024 (02.13.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
8/2024 (02.13.)Az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervéről
9/2024 (03.26.)A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására pályázat benyújtásáról
10/2024 (03.26.)Putnok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, igénybevételük szabályairól és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezete véleményezéséről
11/2024 (03.26.)A Művelődési ház és Községháza festési munkálatainak elvégzésével BORSODSZER Építő és Szerelő Kft. megbízásáról
12/2024 (03.26.)A Felsőnyárád belterület 91/1/S helyrajzi szám alatt felvett, közterületről nyíló pince elővásárlási jogáról lemondás
13/2024 (05.07.)A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2023. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról
14/2024 (05.07.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról
15/2024 (05.07.)A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
16/2024 (05.07.)A a 2023. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
17/2024 (05.07.)Felsőnyárád Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadásáról
18/2024 (05.07.)Zárt ülés
19/2024 (05.07.)Zárt ülés
20/2024 (05.07.)Zárt ülés
21/2024 (05.08.)Az idősek estjének megrendezéséről
22/2024 (06.12.)A támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentéséről
23/2024 (06.12.)A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHJ/2024 kódszámú alprogramra pályázat benyújtásáról