határozat tárgy
31/2021 (06.14.)Felsőnyárád 91/7/K helyrajzi számú ingatlanon lévő épület elővásárlási jogáról lemondás
32/2021 (08.23.)A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására pályázat benyújtásáról
33/2021 (08.23.)A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
34/2021 (08.23.)Felsőnyárád Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadásáról
35/2021 (08.23.)Az urnahely megváltási díjának megállapításáról
36/2021 (08.23.)A tanévkezdési támogatásról
37/2021 (08.23.)Az idősek estjének megrendezéséről
38/2021 (08.23.)A Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök beszerzése – 2021” című, MFP-AEE/2021 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzésére árajánlatok bekéréséről
39/2021 (09.28.)a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához csatlakozásról
40/2021 (09.28.)a Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó Társulási Tanács 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
41/2021 (09.28.)a Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda 2021-2022. nevelési év kezdéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
42/2021 (09.28.)a Magyar Falu Program „Orvosi eszközök beszerzése – 2021” című, MFP-AEE/2021 kódszámú pályázat keretében az orvosi eszközök Plex-Com-Medik Kft-től történő beszerzéséről
43/2021 (09.28.)a javaslat az egyes szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
43/2021 (10.19.)a javaslat az egyes szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
44/2021 (10.19.)a javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
45/2021 (10.19.)a belső ellenőrzési feladatok ellátása érdekében a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozásról.
46/2021 (10.19.)a Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki busz beszerzése – 2021” című, MFP-TFB/2021 kódszámú pályázat keretében falubusz beszerzésére árajánlatok bekéréséről
47/2021 (10.19.)Hercsik Vince István ingatlanvásárlási ügyében tárgyalások folytatásáról
48/2021 (10.19.)a 0108 helyrajzi számú ingatlan értékesítésének elvetéséről
49/2021 (11.09.)a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
50/2021 (11.09.)a képviselő-testület 2022. évi munkatervének jóváhagyásáról
51/2021 (11.09.)Zárt ülés
52/2021 (11.09.)a falugondnoki gépjármű beszerzéséről
53/2021 (11.30.)a javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
54/2021 (11.30.)a lakosság támogatásáról
55/2021 (11.30.)a járási startmunka program benyújtásáról