határozat tárgy
31/2022 (05.30.)Borsod Állatvédő Alapítvánnyal ebrendészeti feladatok ellátására megállapodás megkötéséről, az Alapítvány 2022. évi működésének támogatásáról
32/2022 (05.30.)Zárt ülés
33/2022 (08.16.)a Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó Társulási Tanács 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
34/2022 (08.16.)a Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda 2022-2023. nevelési év kezdéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
35/2022 (08.16.)az önkormányzat 2022. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
36/2022 (08.16.)Soós Attila r. alezredes Ózdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének véleményezéséről
37/2022 (08.16.)a Putnoki Rendőrőrs, Felsőnyárád község vonatkozásában, 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
38/2022 (08.16.)a LMX-313 forgalmi rendszámú gépkocsi ingyenes átadása Felsőnyárád Községi Önkormányzatnak
39/2022 (08.16.)a nyersanyag költség és vendégebédelő étkezési díjának megállapításáról
40/2022 (08.16.)a tanévkezdési támogatásról
41/2022 (08.16.)a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási megállapodás elfogadásáról
42/2022 (08.16.)a Művelődési ház bérleti díjának megállapításáról
43/2022 (08.16.)a javaslat az egyes szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
44/2022 (09.27.)a TOP-Plusz-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” felhívásra GÖMÖR SZÍVE – A SZÍV ÚTJAI II. ütem című támogatási kérelem benyújtásáról
45/2022 (09.27.)a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához csatlakozásról
46/2022 (09.27.)a javaslat a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról